Datu-babeseko lege Organikoa.

Informatzen dugu web honetan lortutako datu pertsonalak, baita ere bere helbide elektronikoa, gehi dakizkiokeela zeinetako S.COOP KIRIK-a arduratsua den fitxategiari., bere kontsultez arduratzea eta bere intereseko izan ahal izan zen informazioa hari bidaltzea asmoz.

Enpresak konpromisoa hartzen du formularioen bitartez, lehen aipatutako helbururako bakarrik, jasotako datuak erabiltzeko.

Interesatuak aitortzen du dituela norakoaren ezaguera eta oraingo klausularen irakurketaren bitartez jasotako datu pertsonalen erabilera.

Desiratzen badu sarbide-eskubideetan, zuzenketan, indargabetzean edo 15/1999 Lege Organikoan ezarritako terminoetako oposizioan jardutea, hurrengo helbideari egin diezaioke:

S.COOP KIRIK-a.
IGELTZERA POLIGONO-a, SEKTOREA
20 PABELLON-a
48610-URDULIZa (BIZKAIA)